Historisk arkiv

Fulltegnet konferanse: Omsorg gjennom mat og måltider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Konferansen ”Omsorg gjennom mat og måltider” 28. januar 2014 som landbruks- og matminster Sylvi Listhaug har inviterer til, er nå fulltegnet. Konferansen er regjeringens første tverrfaglige aktivitet der matglede for både hjemmeboende eldre som er tilknyttet pleie og omsorgstjenesten og institusjonsbeboere står på programmet.

 Institusjonsmat for eldre.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til konferansen ”Omsorg gjennom mat og måltider” 28. januar 2014. (Foto: Colourbox)

Konferansen ”Omsorg gjennom mat og måltider” 28. januar 2014 som landbruks- og matminster Sylvi Listhaug har inviterer til, er nå fulltegnet. Konferansen er regjeringens første tverrfaglige aktivitet der matglede for både hjemmeboende eldre som er tilknyttet pleie og omsorgstjenesten og institusjonsbeboere står på programmet.

Konferansen skal belyse hvordan nå-situasjonen er, hva som gjøres her og i Danmark, hva forskningen sier og hvilke muligheter som finnes for utvikling på feltet omsorg, matkultur, og matglede.                            

Konferansens røde tråd er:
Mat er mer enn næringsstoffer, mat er livskvalitet og mat har stor verdi både økonomisk og sosialt.

Tid: 28. januar 2014 kl. 0900-1530.
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.