Historisk arkiv

Omsorg gjennom mat og måltider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil ha mer matglede for eldre og syke institusjonsboere i hele landet. Tirsdag 28. januar møtes 150 personer fra helse- og omsorgssektoren, næringsmiddelindustri, forskere og forvaltere for å dele erfaringer og få nye ideer og kontakter.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil ha mer matglede for eldre og syke institusjonsboere i hele landet. Tirsdag 28. januar møtes 150 personer fra helse- og omsorgssektoren, næringsmiddelindustri, forskere og forvaltere for å dele erfaringer og få nye ideer og kontakter.

Institusjonsmat for eldre.
Institusjonsmat for eldre. (Foto: Colourbox)

Konferansen er regjeringens første tverrfaglige aktivitet der matglede for både institusjonsbeboere og hjemmeboende eldre tilknyttet pleie- og omsorgstjenesten står på programmet. Konferansen skal belyse dagens situasjon og hvilke muligheter som finnes for utvikling på feltet omsorg, matkultur og matglede. 

Både landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann vil være tilstede under åpningen. Konferansen er fulltegnet og har lange ventelister. 

Konferansens røde tråd er:
Mat er mer enn næringsstoffer, mat er livskvalitet og mat har stor verdi både økonomisk og sosialt.

Tid: 28. januar 2014 kl. 09.00-15.30.
Sted: Plenumssalen i Møllergata 17, Oslo