Historisk arkiv

Omsorg gjennom mat og måltider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug åpnet i går en konferanse om mat for eldre og pleietrengende sammen med statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet. - Dette er noe som har stor betydning for svært mange mennesker og som jeg har personlig erfaring med fra tidligere som byråd for helse- og sosialsaker i Oslo kommune, sier Listhaug.

Konferansen har sammenheng med en serie inspirasjonskurs for kokker og pleiepersonell på alders- og sykehjem som Norges kokkemesteres landsforening nå skal gjennomføre med støtte fra Landbruks- og matdepartementet.

Konferansen Omsorg gjennom mat og måltider er det første tverrfaglige initiativet fra regjeringen som favner både mat- og helseområdet. Målet har vært å avdekke hvilke behov som finnes, utfordringer for å møte behovene og hva som gjøres konkret i ulike deler av landet.

Hovedinnlegget var ved Ayo Rossing fra Københavns madhus, som presenterte Køkkenløftet, et felles løft for og løfte om bedre mat for alle som får mat på offentlige institusjoner i Københavns kommune. Brukerperspektivet ble tydelig presentert fra Pensjonistforbundet og Seniorsaken. Det ble lagt frem  utviklingstiltak fra Bærum kommune, Arendal kommune og Helgelandskommunene som viser at det er flere gode initiativ på gang for å bedre ernæringssituasjonen for eldre og pleietrengende. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann oppfordret konferansedeltakerne til å spille inn til arbeidet med kvalitetsindikatorer i helse- og omsorg. 

Konferansen samlet over 150 deltakere, som alle hadde spilt inn skriftlige bidrag på forhånd som svar på fire spørsmål:

 1. Hva er god mat og måltidskvalitet?
 2. Hva er utfordringene for å skape mer matglede for eldre, både hjemme og på institusjon?
 3. Hva må til og hvilke aktører må gjøre en innsats?
 4. Hvor er behovene og utfordringene størst?

Svarene på disse er oppsummert i 4 ordskyer. Det er flere nøkkelord som går igjen i svarene: Tid, kunnskap, økonomi, fellesskap, valgfrihet, sammen, smak, tilpasset, næringsrik, hyggelig, samarbeid, tverrfaglig, kompetanse og hjemme. I sum viser dette at det kreves innsats på bred front i et samarbeid langs hele kjeden hjemme og på institusjon og at dette handler like mye om måltidet som helhet og ikke bare om maten som serveres. 

Statsråd Listhaug er imponert over innspillene og de mange gode initiativene. Men det kreves mer. - Alle landets ordførere bør invitere seg selv til mat og prat på kommunens institusjoner. Det er en god måte å få inntrykk av hvor skoen trykker og hva som kan gjøres, sier statsråd Sylvi Listhaug.

Se alle presentasjonene i pdf-format:

 1. Københavns Madhus - Køkkenløftet i Danmark
 2. Anne Hanshus - Hvordan vil vi ha det egentlig?
 3. Thomas Bøhmer - Underernæring
 4. Gro H. Wensaas, Bærum Kommune - Oppskriftskort og APPETITT
 5. Tove Nævisdal og Vigdis Langemyr, Arendal kommune - Mat og måltider i eldreomsorgen
 6. Ellen M. Larsen - Interkommunalt samarbeid om ernæring på Helgeland
 7. Heidi Aagaard, Høgskolen i Østfold - Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester
 8. Marianne Hope Abel, Tine SA - Et samarbeid for å bedre mattilbudet til de som er i risiko for underernæring
 9. Erlend Eliassen, Sandefjord kommune - Ressursutnyttelse og -økonomi, nok og riktig mat til riktig tid
 10. Anne Gamme, KS - Livet er mer enn grøt
 11. Oddveig Fossdal Drøpping, NKL - Erfaringer med Matgledekursene
 12. Judith Kyst, Madkulturen - Offentlige fødevareindkøb