Historisk arkiv

Valpesyke påvist hos hund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet har fått melding fra Veterinærinstituttet om påvisning av valpesyke hos en hund sør i Hedmark fylke.

Mattilsynet har fått melding fra Veterinærinstituttet (VI) om påvisning av valpesyke hos en hund sør i Hedmark fylke.

Hunden ble undersøkt av veterinær og deretter avlivet pga sykdom i desember 2013. Den var født i mars samme år. Ved obduksjon ble det påvist at hunden hadde valpesyke.

Valpesyke hos hund (Canine distemper) er en svært smittsom og dødelig virussykdom som finnes over hele verden. Siste tilfelle i Norge var på 1970-tallet. Symptomer på valpesyke er høy feber og katarr i luftveiene, ofte komplisert med lungebetennelse og sentralnervøse symptomer. Sykdommen kan også forekomme i en mer kronisk form.

Valpesyke smitter ikke til mennesker
Sykdommen smitter ikke til mennesker, men andre dyrearter i hundeslekten, som mink, rev og ilder kan få sykdommen. Hundehold og pelsdyrhold hvor sykdommen påvises kan bli pålagt restriksjoner, blant annet forbud mot kontakt med andre dyrehold.

Mattilsynet arbeider for å oppklare smittespredning
Mattilsynet undersøker nå hvor smitten kan ha kommet fra, og om andre kan ha blitt smittet. Mattilsynet skal kartlegge hvilke andre hunder den smittede hunden har vært i kontakt med, og vil ta kontakt med de aktuelle hundeeierne. Disse vil få veiledning om hvilke forholdsregler de skal ta for å hindre at sykdommen sprer seg videre.

Husk å vaksinere hunden
Den beste måten å beskytte hunden sin mot valpesyke er vaksine. Mattilsynet oppfordrer alle hundeeiere til å sørge for at hunden er skikkelig vaksinert. De som er i tvil om hvorvidt hunden er vaksinert, eller om vaksinen fremdeles virker, kan ta kontakt med en veterinær for hjelp.

Hvalp
Valpesyke smitter ikke til mennesker, men andre dyrearter i hundeslekten, som mink, rev og ilder kan få sykdommen. Den beste måten å beskytte hunden sin mot valpesyke er vaksine. (Foto: Maria Heiberg Løvik)