Historisk arkiv

Hva er den norske nasjonalretten?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

200 års-jubileet for Grunnloven gir grunnlag for mange refleksjoner, også for en landbruks- og matminister. I hvor stor grad er vår matkultur og matvaner blitt endret etter at vi fikk egen Grunnlov? Grunnloven har hatt rundt 300 endringer de siste 200 årene. Matendringene er sannsynligvis vel så betydelige.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)