Historisk arkiv

Nyheter

Markedsregulering i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag nedsatt et utvalg som skal evaluere systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Utvalget ledes av professor Erling Hjelmeng.

– Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor ha en gjennomgang av markedsregulatorordningen som i størst mulig grad skal sikre dette, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

– For å følge opp dette har jeg satt ned dette utvalget. Jeg har fått innspill fra mange hold, også de store samvirkeorganisasjonene i jordbruket, om at det vil være nyttig med en gjennomgang av dette systemet, sier Listhaug. – Konkurranse bidrar til effektivisering og nyskaping, - til beste for forbrukerne, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og utvalgets leder professor Erling Hjelmeng.
Landbruks- og matdepartementet har i dag nedsatt et utvalg som skal evaluere systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Utvalget ledes av professor Erling Hjelmeng. (Foto: LMD) Klikk på bildet for stortformat.

Utvalgets sammensetning:

 • Erling Hjelmeng, leder. Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
 • Eli Reistad, bonde, Norges Bondelag.
 • Kjersti Hoff, bonde, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Johnny Ødegård, direktør, Tine SA
 • Kari Redse Håskjold, bonde, Nortura SA
 • Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Erik Volden, konsernsjef, Kavli
 • Tommy Staahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Ivar Gåsland, postdoktor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Elin Vestrum, rådgiver, Forbrukerrådet
 • Hege Berg-Knutsen, EMV-ansvarlig, Coop Norge

Utvalget får frist til 1. juni 2015 med å levere rapport.

Hindrer effektiv konkurranse
Det eksisterende systemet har fått kritikk for å være omfattende og detaljert og hindre effektiv konkurranse fordi samvirkekonsernene både er dominerende markedsaktør og markedsregulator. Systemet er også kritisert for å være konkurransevridende og samvirkene er kritisert for manglende nøytralitet i håndteringen av regulatorrollen.

Sundvolden-erklæringen
Utvalet skal følge opp Sundvolden-erklæringen, der det står: Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor gjøre markedsregulatorordningen mer uavhengig av samvirkeorganisasjonene.

Les også vedlegg om:

 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og utvalget ledes av professor Erling Hjelmeng
Utvalgets leder professor Erling Hjelmeng og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under dagens pressebref. (Foto: LMD)