Historisk arkiv

Norges nasjonalrett for barn og ungdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet inviterer alle skoletrinn fra 1-10 til å hjelpe oss med å finne kandidater til Norges nasjonalrett for barn og ungdom, og bestemme hvilken rett som skal vinne.

Aksjonen kaller vi for Mm…2014. Mm .. er noe vi sier når noe er ekstra godt. Det kan også være forkortelse for Min mat, mangfold, multikulturelt, megadigg og magegodt. Kort sagt ... meget smakfullt.

1 time .. så er det gjort
Mm…2014 kåringen består av to faser.

Fase 1

  • Diskusjon med elevene hvor du som lærer får fram hvilken rett som hver elev ønsker skal være sin rett i konkurransen.
  • Avstemming i klassen/gruppen for å finne hvilke 3 til 5 retter som skal få være dine elevers bidrag.
  • Innsendelse på nettet innen 1. april. Innsendelse på eget skjema

Fase 2
Når vi i Landbruks- og matdepartementet har fått inn bidrag fra hele landet, vil vi foreta en avstemming blant alle elevene på 1.-10. trinnet. Dette skjer senere i april.

Premie
Tre klasser/trinn trekkes ut til å delta på et arrangement i nærheten av skolen, hvor Landbruks- og matdepartementet skal servere nasjonalretter for barn og unge. Det gleder vi oss til!

Noe du lurer på om prosjektet?
Kontakt prosjektansvarlig Stine Wohl Sem, stine.sem@lmd.dep.no, Tlf. 977 04 956.

Norges nasjonalrett for barn/ungdom