Forsiden

Historisk arkiv

Urbant landbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det bynære, profesjonelle landbruket og det urbane landbruket utfyller hverandre. De er begge en del av byenes helhetlige matvaresystem, og må sees i sammenheng. Det mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har utredet det urbane landbruket i Oslo.

 

I 2013 fikk Fylkesmannen i Oslo og Akershus 200 000 kroner fra Landbruks- og matdepartementet. Tildelingen gjorde det mulig å sette i gang en utredning av det utbane landbruket i hovedstadsregionen. Utredningsprosjektet er nå oppsummert i rapporten Urbant landbruk – bærekraftig, synlig og verdsatt.

Fylkesmannen har som mål å tilrettelegge for et aktivt og bærekraftig urbant landbruk i hovedstadsregionen som et middel til å understøtte næringsutøvere i det profesjonelle landbruket, direkte og indirekte.

Det urbane landbruket kan bidra til å synliggjøre det profesjonelle landbruket for byens befolkning. Det korter ned avstanden mellom produsent og forbruker og skaper en dypere forståelse for matproduksjon og landbruksnæringens unike kvaliteter hos innbyggerne.