Forsiden

Historisk arkiv

Varierende avlinger i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Potetprodusentene i nord opplevde et godt dyrkingsår med avlinger over gjennomsnittet, mens overvintringsskader ga lave jordbæravlinger for bærprodusentene i vest.

Det viser tall fra meldingen om årsveksten 2013. Problematiske værforhold på vår og forsommer ga dårlige prognoser for avlingene i 2013. Bedret vær resten av vekstsesongen ga bedre avlinger enn fryktet.

I 2012 lå potetavlingene ni prosent under normalårsfordeling. Etter tre år med vanskelige dyrkingsforhold endte potetavlingene med tre prosent over normalårsfordeling. Det var imidlertid stor variasjon i potetavlingene. Avlingene i Troms og Finnmark var 20-35 prosent over normalårsavling, mens Vest-Agder, Østfold og Telemark opplevde potetavlinger under normalårsavling.

Gode vekstforhold i nord
Tidlig vår og varm sommer bidro til gode vekstforhold i Nord-Norge. Finnmark og Troms fikk en svært god bærsesong, særlig for jordbær, bringebær og multer.

Lengst nord var det også gode vekstforhold og avlinger av poteter og andre grønnsaker. Bærprodusentene på Vestlandet og i Trøndelag fikk på sin side lave jordbæravlinger som følge av overvintringsskader.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet.

Sortering av potet på Grundnæs gård i Målselv, Troms.
Potetprodusentene i nord opplevde et godt dyrkingsår med avlinger over gjennomsnittet i 2013. Sortering av poteter på Grundnes gård i Målselv, Troms. Les mer om Grundnes gård i Målselv.  (Foto: Torbjørn Tandberg)