Forsiden

Historisk arkiv

Jordbruket krever inntektsøkning på 7 prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruket krever en økning i inntektene på 7 prosent, eller tilsvarende 24.000 kroner pr årsverk. Det innebærer at rammen for jordbruksoppgjøret må heves med 950 millioner kroner.

Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, mottok i dag kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

490 millioner kroner av av det totale kravet på 950 millioner kroner er økte bevilgninger over statsbudsjettet, mens 380 millioner kroner er prisøkninger.

- For avtaleåret 2014/2015 fikk jordbruket en inntektsvekst på drøyt åtte prosent.  Kravet som nå foreligger for neste avtaleperiode er høyt, og innebærer en inntektsvekst for bonden på rundt 7 prosent.  Selv om rammen ligger vesentlig under fjorårets krav, har mange forutsetninger ellers i samfunnet endret seg i en modererende retning. Lønnsutviklingen for andre grupper ser, til sammenligning, ut for å bli godt under 3 prosent. Vi har  derfor et krevende utgangspunkt for den videre prosessen, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell.  

Staten skal presentere sitt tilbud den 5. mai, og etter planen skal jordbruksforhandlingene være sluttført 15. mai.

Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til høyre, mottok i dag kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til høyre, mottok i dag kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Landbruks- og matdepartementet