Historisk arkiv

Skal utrede jordbrukets bidrag til bioøkonomien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen er i gang med å utarbeide en nasjonal strategi for bioøkonomien i Norge. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil bidra med økt kunnskap om jordbrukets rolle i bioøkonomien.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal gi en beskrivelse av muligheter og forslag til konkrete tiltak for å realisere sektorens uutnyttede potensial i bioøkonomien. Utredningen er finansiert av Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen og skal være en del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med strategien.

Bioøkonomi er en produksjonsmodell basert på bærekraftig, kretsløpsbasert bruk av biomasse. Sluttproduktet kan være energi, mat, fôr, materialer, kjemikalier, fiber- og andre industriprodukter.