Historisk arkiv

Bekreftet funn av MRSA i svinebesetning i Rogaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet bekrefter funn av MRSA-smitte i en formeringsbesetning for svin i Hå kommune i Rogaland. Mattilsynet har båndlagt besetningen og kartlegger kontaktbesetninger.

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.