Forsiden

Historisk arkiv

Går nye veier for å få ut tømmer fra vestlandske skoger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Selskapet Energihogst AS går nye veier for å få ut hogstferdig tømmer fra vestlandske skoger. En lekter som kan lagre inntil 10.000 kubikkmeter tømmer, fungerer som en mobil og flytende kai. Torsdag ble lekteren døpt av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- Fordelen med lekterdriften er at vi er mobile og kan legge til nær sagt hvor som helst. Målet er å legge lekteren så nært som mulig opptil skogsområdene som skal hogges. Da minimerer vi drifts- og transportkostnadene og får best mulig marginer på tømmeret. Det betyr at vi kan hogge i området hvor det i utgangspunktet er vanskelige både vei- og kaiforhold. Vi kan også være et alternativ der det ut fra vei og kaiforhold ellers ikke ville vært forsvarlig med en vanlig tømmerdrift, sier Benny Fronberg som er ansvarlig for den skogfaglige driften.

Selskapet Energihogst AS tar selv hånd om hele verdikjeden, fra å tegne kontrakt med skogeieren, driver ut tømmeret, lagrer det på lekteren og selger det videre til sagbruk og annen industri, først og fremst i Tyskland.  

Torsdag ble tømmerlekteren Frøya, US102 døpt av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.
Torsdag ble tømmerlekteren Frøya, US102 døpt av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: Kystskogbruket