Historisk arkiv

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Innholdet av plantevernmiddelrester i produkter på det norske markedet er lavt, viser undersøkelser Mattilsynet har gjort. 98,3 prosent av prøvene var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler for å sikre trygg mat. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å sikre at forbrukerne ikke utsettes for helsefarlige restnivåer av plantevernmidler. Videre skal overvåkingen sikre at næringsmiddel-virksomhetene etterlever regelverket slik at plantevernmiddelrestene ikke overskrider gjeldende grenseverdier.

I tilsynsprosjektet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2014», har Mattilsynet i samarbeid med NIBIO undersøkt 1389 prøver av 97 ulike matvarer, blant annet av frukt, grønnsaker, barnemat, kjøtt, korn og ris. Det ble tatt prøver av mat fra 55 forskjellige land, og prøvene gjenspeiler det norske kostholdet. 38 prosent av matvarene var norskproduserte. Totalt ble det i 2014 funnet mindre rester av plantevernmidler i 58,4 prosent av prøvene i den ordinære overvåkingen.

Det er kun økologisk mat som skal være helt fri for rester av plantevernmidler. De aller fleste frukter og grønnsaker vil ha små rester i seg. Mattilsynets oppgave er å føre tilsyn med at matprodusentene og importørene tar ansvaret for at deres produkter overholder grenseverdiene for plantevernmiddelrester.