Historisk arkiv

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Iselin Nybø (V) om det blir færre produsentar av tomat som følgje av at Coop har kjøpt opp Ica-butikkane.

Nybø har følgande spørsmål:

Hva tenker landbruksministeren om at det blir færre produsenter av tomater som følge av at Coop har kjøpt opp Ica-butikkene, og er ministeren bekymret for hvilke konsekvenser det kan ha for landbrukskommunen Finnøy og fagmiljøet der dersom 7 bønder må legge ned produksjonen? 

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.