Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender 2015: Tradisjonsbærere for vikingtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

På Hauan Gård er de opptatt av å verne om tidligere tiders kunnskap og kultur. Gammelnorsk spælsau har mye si for hvordan Anne Kirsti Nilsen og Preben Fossaas velger å drive gården.

Hauan Gård. Foto: Hauan Gård

– Vi driver økologisk husdyrhold med Gammelnorsk spælsau. Sauene våre pleier det historiske landskapet i Vestfold, og i gårdsbutikken selger vi ulike produkter fra sauene. Garvede skinn, ull, garn, horn og håndverksprodukter er å få kjøpt. Lammekjøtt kan bestilles og vi formidler livdyr, forteller Preben.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år en quiz med ett nytt spørsmål om lokalmat og lokale matprodusenter hver dag fra 1. til 24. desember. Du kan vinne flotte lokalmatprodukter. I tillegg til dagspremiene trekker vi også tre vinnere av gavekort for 2 personer, ett døgn (lørdag-søndag) med kost og logi hos enten Torbjørnrud Hotell, Lindesnes Havshotell eller Handelstedet Forvik. For å være med i denne trekningen må du ha deltatt og svart riktig på quizen alle dagene i kalenderen.
Søyer og lam.
Søyer og lam. Foto: Hauan Gård

Vikingsauer pleier vikinggravhauger

Gammelnorsk spælsau er den eldste norske sauerasen, med aner tilbake til før vikingtiden. Den egner seg veldig godt til å vedlikeholde kulturlandskapet. I dag er det nettopp disse sauene som pleier vikinggravhaugene i Borre ved Horten og middelalderborgruinene i Tønsberg. Sauene fra Hauan gård beiter også på øyer i Færder Nasjonalpark, rundt Borrevannet, ved Jarlsberg hovedgård og flere andre historiske plasser.

Søyer og lam på beite i Borre.
Søyer og lam på beite i Borre. Foto: Hauan Gård

Da Preben startet med Gammelnorsk spælsau for omtrent 25 år siden, var han den første rundt Oslofjorden som satset stort på rasen. I starten var det vanskelig å få gehør. Da var rasen nesten utryddet. I dag finnes det rundt 5000 vinterfôra søyer i Norge, og 160 av disse holder hus på Hauan Gård.

– Vi er aktive i arbeidet med forvaltning av genmaterialet. Vårt mål er å bidra til bruk og bevaring av Gammelnorsk spælsau og med kunnskap om ull og håndverket knyttet til spælsau. Nøkkelen til bevaring av rasen og dens kvaliteter er å bruke råvarene på en aktiv og riktig måte. Så vi forsøker å tilegne oss kunnskap om tradisjonell bruk av ull, kjøtt og andre produkter fra sauen. Vårt seneste produkt er en lammepølse som vi har gitt navnet Vikingpølse fra Vestfold, sier Anne Kirsti.

På vei hjem fra sommerbeite, Osebergskipet i forgrunnen.
På vei hjem fra sommerbeite, Osebergskipet i forgrunnen. Foto: Hauan Gård

Ser muligheter

I forfjor fikk Hauan gård den nasjonale kulturlandskapsprisen. I nominasjonen fra Fylkesmannen i Vestfold stod det at «Hauan gård sin store og mangfoldige innsats i pleie av kulturlandskapet i fylket og i å ivareta og formidle norsk kulturarv gjør dem vel kvalifisert til å være kandidat til Nasjonal kulturlandsskapspris».

Hauan er en Inn på tunet-gård, nå er det seks ungdommer her. De deltar i drifta på gården, får opplæring i naturbruk og er med på å holde fylkets kulturlandskap i hevd. Dette er et omfattende arbeid der frakt og tilsyn med sauene er nødvendig. 

Værlam hjemme på gården.
Værlam hjemme på gården. Foto: Hauan Gård.