Historisk arkiv

Nyheter

Kampen om arealene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet arrangerer i samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS) en areal- og jordvernkonferanse i Oslo 5. mars 2015 med tittel ”Kampen om arealene”.

Konferansen sees i sammenheng med det pågående arbeidet med en nasjonal jordvernstrategi som skal legges fram til våren. Asplan Viak vil legge fram sin utredning om jordverntiltak på konferansen. 

I programmet for øvrig deltar blant andre landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, fylkesordfører Ole Haabeth og rådgiver Elisabeth Dahle, Østfold, ordfører Harald Espelund og plansjef Elisabet Frøyland, Ullensaker, fylkesmann Lars Sponheim, Hordaland samt 2. nestleder Brita Skallerud, Norges Bondelag. 

Konferansen finner sted i KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gt. 9, Oslo, 
5. mars 2015.

Tresking på nedbyggingsklart jorde på Moer, Ås i Akershus
Tresking på nedbyggingsklart jorde på Moer, Ås i Akershus. Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap