Historisk arkiv

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om beredskapslager for matkorn frå representanten Geir Pollestad (Sp), og representantforslag frå representantane Geir Pollestad og Liv Signe Navarsete (Sp) om Dokument 8:5 S (2014-2015), handlingsplan mot antibiotikaresistente bakteriar i mat og dyr.

Geir Pollestad har følgande spørsmål:

Hvordan jobber statsråden videre for å få etablert et beredskapslager for matkorn?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.