Historisk arkiv

Nyheter

Næringsutvikling i landbruket drøftet i Berlin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har invitert med seg en Næringslivsdelegasjon til åpningen av den norske standen på Grüne Woche 2015 i Berlin. Delegasjonen møtte statsråden i dag til et dialogseminar i Den norske ambassaden.

Regjeringen skal skrive en melding til Stortinget om vekstkraft og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Tema for drøftingene i årets delegasjon var næringsutvikling for landbruket generelt og for lokalmatsektoren spesielt.

- Her er det mange kunnskapsrike og kompetente personer som har utfordret og kommet med vektige innspill til den nye melding om næringsutvikling i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Stortings-meldingen skal blant annet å se på hvilke utfordringer som finnes i dag for å lykkes som gründer innefor landbruket, og finne løsninger som kan legge til rette for flere heltidsbønder på både små og store bruk, sier Listhaug. 

Fra dialogseminaret med næringslivsdelegasjonen.
Fra dialogseminaret med næringslivsdelegasjonen. Foto: Vidar Alfarnes

På dagens pressekonferanse presenterte også statsråd Listhaug en ny strategi for eksport av jordbruksprodukter. Strategien omfatter både produkter fra primærjordbruket og næringsmiddelindustrien og omfatter både volumprodukter og produkter fra lokalmatsegmentet. Den omhandler også betydningen av salg av norsk mat og drikke til turister som kommer til Norge. 

Strategien er en oppfølging av møtet i næringslivsdelegasjonen under Grüne Woche i januar 2014.

Næringslivsdelegasjonen i arbeid.
Næringslivsdelegasjonen i arbeid. Foto: Vidar Alfarnes Foto: Foto: Vidar Alfarnes

Norsk landbrukspolitikk legges til grunn som ramme og premiss for eksportsatsingen. Det legges videre til grunn at eksporten skjer på grunnlag av bedriftsøkonomiske vurderinger av lønnsomhet basert på tilgjengelige norske produkter og rammevilkår for disse. Bedriftene må også søke eksportrettet kunnskap for sin satsing, for eksempel gjennom Innovasjon Norge. 

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør  i Innovasjon Norge presenterte nye tall og trender for reisende fra Tyskland til Norge. Stadig flere turister søker det unike og spesielle når de er på reise. Lokale matopplevelser blir stadig viktigere for brede grupper. Den ferske ”Turistundersøkelsen for sommersesongen 2014” (SBB) viser at antall turister som sier de har eller skal kjøpe lokalmat og -drikke på ferie i Norge i fjor har økt med til sammen 43 prosent sammenlignet med året før. De matglade turistene har et høyere døgnforbruk enn den gjennomsnittlige ferieturisten i Norge om sommeren. Merforbruket til disse turistene utgjorde i overkant av 660 millioner kroner sammenlignet med gjennomsnittsturistene.  

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, presenterte nye tall og trender for reisende fra Tyskland til Norge.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, presenterte nye tall og trender for reisende fra Tyskland til Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen på Grüne Woche i samarbeid med Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Berlin. 

Norges deltagelse på messen er en del av en utviklingsstrategi som skal bidra til å nå politiske målsettinger innenfor mat- og reiselivsområdet. Satsingen skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat, landbruk, og reiseliv. Grüne Woche er også en viktig arena for dialog og utforming av ny politikk og nye virkemidler innenfor mat og reiseliv. 

Grüne Woche hadde i 2014 over 410.000 besøkende, 1650 utstillere fra 70 land, 70 landbruksministre fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. Rundt 4000 journalister var akkreditert og det ble omsatt varer for 47 millioner Euro i løpet av 10 dager.

Fra Norge deltar i 2015 utstillere fra Nord-Norge, Oslo-regionen og Trøndelag som skal teste ut sine produkter i et krevende marked.

Kontaktpersoner i Landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.  

Internationale Grüne Woche, 16.01. - 25.01.2015
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2, 
Messedamm 22, D - 14055 Berlin