Historisk arkiv

SKOG 22 legger frem sin strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Skogsektoren står overfor store utfordringer, både som følge av finansiell uro, generelt høyt norsk kostnadsnivå og endrede forbruksmønstre. Mandag 26. januar overrekker strategigruppen SKOG 22 sin strategi til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Lars Jacob Hiim.

Gunnar Olofsson har ledet strategigruppen som høsten 2013 fikk i oppdrag å utarbeide en strategi som skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling, i tillegg til andre virkemidler og tiltak av betydning for næringens konkurranseevne. Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi. 

  • Hele fremleggingen streames på Nett-TV 

Nett-tv Nett-TV: SKOG 22 legger frem sin strategi

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: Astrup Fearnley Museet, Tjuvholmen, Oslo
Tidspunkt: 26. januar kl 09:00- 11.30.

Pressekontakt for landbruks- og matministeren
Heidi Eriksen Riise, 975 17 227.

Spørsmål:
Om påmelding: Anne.Lise.Johnsrud@innovasjonnorge.no
Om arrangement: Krister.Moen@innovasjonnorge.no