Historisk arkiv

Jordbruksavtalen og Reindriftsavtalen er behandla på Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltok i dag under Stortinget si behandling av Jordbruksavtalen 2015 og Reindriftsavtalen 2015/2016.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag. Foto: Nett-TV Stortinget