Historisk arkiv

Markedsbalanseringsutvalget har lagt fram sin rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Utvalgsleder Erling Hjelmeng la i dag fram konklusjonene fra markedsbalanseringsutvalget.

 

Nett-tv Nett-TV: Pressekonferanse i LMD

Se sendingen her

Se sendingen her

Utvalget har evaluert markedsbalanseringen i jordbruket og kommer med forslag til alternative måter å legge til rette for markedsbalansering på. 

Utvalget er delt i sine vurderinger av alternative måter å drive markedsbalansering på.

Tre medlemmer støtter et alternativ med å styrke Omsetningsrådet og redusere samvirkets rolle.

Fire medlemmer støtter en markedsbasert balansering, hvorav ett medlem med forbehold om en konsekvensutredning av virkninger for forbrukerne.

Fire medlemmer støtter en videreføring av dagens ordning med effektivisering og forenkling. Utvalget har også gjort en evaluering av full avvikling av alle elementer i markedsbalanseringen og av en ordning med et styrket Landbruksdirektorat koblet med å redusere samvirkets rolle. Ingen av disse alternativene har støtte i utvalget. 

Rapporten vil bli sendt på høring med det første.

Kontakt:

Utvalgets leder: Professor Erling Hjelmeng, 913 21 956
Landbruks- og matdepartementet: Ståle Norang, 414 38 011.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og utvalgsleder professor Erling Hjelmeng under overrekkelsen av rapporten i dag.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og utvalgsleder professor Erling Hjelmeng under overrekkelsen av rapporten i dag. Foto: Landbruk- og matdepartementet