Historisk arkiv

Nyheter

Mange innspill til nasjonal bioøkonomistrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har hatt en innspillskonferanse for nasjonal bioøkonomistrategi sammen med næringsminister Mæland og fiskeriminister Aspaker.

Regjeringen skal etter planen legge frem en nasjonal bioøkonomistrategi i 2015. Strategien vil identifisere overordnede prioriteringer for en nasjonal innsats på området og formulere tilhørende mål og tiltak i et langsiktig perspektiv. Nærings- og fiskeridepartementet og landbruks- og matdepartementet har ansvaret for utarbeidelsen. Departementene ønsker god dialog med relevante aktører og har derfor nylig avholdt en stor innspillskonferanse med nærmere 200 deltakere. I løpet av dagen var nærmere seksti ulike aktører på scenen for å gi de tre statsrådene sine innspill til strategiarbeidet.

 - Regjeringen har stor tro på satsing på bioøkonomi framover. Norges største fortrinn innenfor bioøkonomien ligger i et nært og tett samarbeid mellom blå og grønn sektor. Bioøkonomi handler om å skape nye arbeidsplasser og verdier utfra de produktene og ressursene vi har i dag. Primærnæringene har et stort potensiale til å øke sin lønnsomhet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, som i sitt innlegg dro fram Borregaard, Vom og Hundemat AS og Foods of Norway som eksempler på verdiskaping og muligheter innen bioøkonomien.  I sitt innlegg viste landbruks- og matministeren også til Campus Ås og etableringen av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) som viktig for den videre utviklingen av bioøkonomien i Norge.

 Det er også åpnet for skriftlige innspill. Det vil om kort tid etableres en egen side for dette på Nærings- og fiskeridepartementets nettside. Fristen for innspill er satt til 15. august.

Fra venstre: Næringsminister Mæland, fiskeriminister Aspaker og landbruks- og matminister Listhaug.
Fra venstre: Næringsminister Mæland, fiskeriminister Aspaker og landbruks- og matminister Listhaug på innspillskonferanse for nasjonal bioøkonomistrategi. Foto: Landbruks- og matdepartementet