Historisk arkiv

Vil lære av Norges satsing mot matsvinn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den slovenske organisasjonen Ecologists without borders (Økologer uten grenser) har besøkt Landbruks- og matdepartementet for å lære mer om Norges arbeid for å redusere matsvinn.

Den slovenske organisasjonen Ecologists without borders (Økologer uten grenser) har besøkt Landbruks- og matdepartementet for å lære mer om den norske avtalen mellom myndighetene og matbransjen for å redusere matsvinn. Organisasjonen har mottatt EØS-midler til et prosjekt om forebygging av matsvinn i Slovenia.

Den norske matbransjens matsvinn-prosjekt, ForMat, og Østfoldforskning har bidratt i utviklingen av det slovenske prosjektet. Østfoldforskning er partner i prosjektet. Prosjektet studerer nå Norge som et foregangsland i forebygging og reduksjon av matsvinn.

I tillegg til Landbruks- og matdepartementet har Ecologists without borders også møtt Matvett, matbransjens organisasjon for forebygging og reduksjon av matsvinn, samt Østfoldforskning og Nofima. Matvett, som eier ForMat-prosjektet, orienterte på møtet om Norges arbeide med å forebygge matsvinn. Østfoldforskning orienterte om arbeidet med matsvinn-statistikk. Forskningsinstituttet Nofima orienterte om forskning på emballasje og mattrygghet for å hindre matsvinn.