Forsiden

Historisk arkiv

4 millioner til bondekompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) skal bidra til å heve kompetansen hos bøndene. I år kom det 21 søknader og 13 av disse gikk igjennom i Faggruppe KIL og ble tildelt nær 4 millioner kroner.

Tre prioriterte prosjekter:

  • Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling:
    Masterprogram i nyskapende bygdeutvikling, støtte kr 619 440
  • Animalia;
    E-læringskurs i lønnsom og effektiv foring i storfekjøttproduksjonen, støtte kr 850.000
  • Senja VGS /Troms landbruksfaglige senter,
    Grovfôrskolen til høgskole, støtte kr 380.000. 

Midler til KIL blir gitt over jordbruksoppgjøret. Tildeling av tilskudd fra KIL skjer etter søknad, og etter kriterier gitt i retningslinjer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD).