Forsiden

Historisk arkiv

Staten la fram revidert tilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjøret 2015:

Staten la fram et revidert tilbud i jordbruksforhandlingene torsdag kveld, som grunnlag for en sluttløsning. I det reviderte tilbudet tilbyr Staten jordbruket en gjennomsnittlig inntektsøkning på 3,1 prosent i 2016. Det reviderte tilbudet har en økonomisk ramme på 295 millioner kroner. Det er finansiert med 265 millioner kroner i økte målpriser og 30 millioner kroner i ledige midler. Bevilgningen til gjennomføring av jordbruksavtalen videreføres uendret fra 2015.