Historisk arkiv

Skognæringen vokser på Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringens satsing på tømmerkaiannlegg gir store ringvirkninger i distrikts-Norge. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug åpnet nylig nye Kaupanger tømmerkai, som skal bidra til effektiv utskiping av den store avvirkningen i Sogn og Fjordane.

- Hensikten med støtten til tømmerkaiterminaler er å legge til rette for en rasjonell og kostnadseffektiv tømmertransport. Dette er tiltak som bidrar til verdiskaping og gir store positive ringvirkninger for samfunnet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under åpningen av nye Kaupanger tømmerkai i går.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under åpningen av nye Kaupanger tømmerkai i går.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under åpningen av nye Kaupanger tømmerkai i går. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Rekord høy hogst

Avvirkningstallene i skogbruket er rekord høye. Tømmerhogsten etter de første tre kvartalene i 2014 var på omlag 7,5 millioner kubikkmeter. I etterkrigstiden er det bare på slutten av 80-tallet det har vært en så stor hogstaktivitet som nå. 

Hensikten med regjeringens satsing på tømmerkaier og skogsbilveier er sikre kostnadseffektive virkesleveranser til innenlands foredlingsindustri og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. 

I perioden 2012-2014 er det bevilget midler til 11 tømmerkaiterminaler. I budsjettet for 2015 er det satt 22,4 millioner kroner til tømmerkaier, med søknadsfrist 1. april 2015. 

 • RNB 2012 – tiltakspakke for treforedlingsindustrien. 25 millioner kroner til tømmerkaier. Midlene ble fordelt på fem prosjekter:
  • Mosjøen i Nordland, bevilget inntil 6 millioner kroner
  • Kaupanger i Sogn og Fjordane, bevilget inntil 7,975 millioner kroner
  • Hojem i Møre og Romsdal, bevilget inntil 2,88 millioner kroner
  • Mandal i Vest-Agder, bevilget inntil 350 000 kroner
  • Lindås i Hordaland, bevilget inntil 7,195 millioner kroner 
 • RNB 2013 – tiltakspakke til skog- og trenæringen. 30 millioner kroner til tømmerkaier.

Det kom inn totalt 19 søknader med et investeringsbehov på rundt 370 millioner kroner. Midlene ble fordelt på fire prosjekter:

 • Drammen i Buskerud, bevilget inntil 11,1 millioner kroner
 • Lindås i Hordaland, bevilget inntil 8,019  millioner kroner
 • Namsos i Nord-Trøndelag, bevilget inntil 5,51 millioner kroner
 • Malo i Møre og Romsdal, bevilget inntil 4,72 millioner kroner 

Totalt 1,5 millioner kubikmeter tømmer forventes årlig å bli transportert over disse fire kaianleggene med båt. Dette tømmervolumet tilsvarer en brutto tømmerverdi på rundt 500 mill. kroner, med betydelig verdiskaping videre i verdikjeden. 

 • Statsbudsjettet 2014 – 22,4 millioner kroner til tømmerkaier. Det kom inn 17 skisser. Fire søknader med samlet investeringsbehov på 51 mill kroner ble vurdert. Midlene ble fordelt på to prosjekter:
  •  Herre i Bamle kommune, Telemark, med inntil 17 mill. kroner
  • Søndenåneset i Vindafjord kommune, Rogaland, med inntil 5,9 mill. kroner 
 • Mer om tømmerkaier hos Landbruksdirektorate

Kaupanger har i flere hundre år vært blant de største tømmerkaiene på Vestlandet. Kaianlegget som nå er bygget vil være den sentrale tømmerkaien for indre Sogn.