Historisk arkiv

Nye utlysninger innen bioøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

NordForsk lyser ut 90 millioner kroner til Nordic Centres of Excellence innenfor bioøkonomi. Forskningsrådet ved BIONÆR bidrar med 25 millioner.

Nordisk program om bioøkonomi planlegger å finansiere tre Nordic Centres of Excellence innenfor et budsjett på 90 millioner kroner. BIONÆR bidrar med 5 millioner kroner pr. år i 5 år. Målet er å skape ny kunnskap om hvordan vi kan stimulere og utvikle overgangen til et samfunn basert på bioøkonomi i de nordiske landene.

Utlysningen "Advancing the bioeconomy transition in the Nordic region" er en milepæl innenfor nordisk bioøkonomisamarbeid, og er relevant for alle sektorer og aktører innen bioøkonomi. Et godt grunnlag for en søknad er å legge vekt på brede nettverk med flere ulike typer aktører, og kombinere dette med kvalitativ god forskning og et blikk for helhetlige løsninger og innovasjon. Forskningen skal bidra med løsninger til beste for næring og samfunn.

ERANet-LAC

I den andre ERANet-LAC-utlysningen er bioøkonomi et sentralt tema. Utlysningen publiseres 1. desember 2015. ERANet-LAC er en fellessatsing som har formål å etablere et nettverk mellom landene i EU, Latin-Amerika og Karibia. De vil satse på felles innovasjons- og forskningsaktiviteter innenfor temaene biodiversitet, klimaendringer, bioøkonomi, energi og helse.

Hovedmålet med nettverket er å styrke det bi-regionale samarbeidet innen vitenskap, teknologi og innovasjon. Støtte til tverrfaglig forskning og innovasjon blant annet innenfor bioøkonomi skal bidra til en bærekraftig ramme for fremtidige bi-regional fellesaktiviteter.