Forsiden

Historisk arkiv

Stipender til skogfagstudenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i dag ut 350.000,- kroner i stipend til 6 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. - Masterstipendene er et viktig bidrag i å rekruttere studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og god kompetanse som næringen har behov for, sier Listhaug.

Stipendene deles ut av Skoglauget som er en forening som består av ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge. Skog- og trenæringen er en verdikjede med økende betydning for en bærekraftig og klimavennlig framtid. Verdikjeden har forutsetninger for å øke i omfang, men er avhengig av kompetente aktører i hele kjeden. 

Fra venstre 1. rekke: Ole Hartvig Bakke fra Skoglauget , Søren Bang-Acton, Elisabeth Schmidt, Ingeborg Anker-Rasch og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Bak: Simon Andersson og Tor Gunnar Bjøre. Andreas Granli var ikke til stede under utdelingen.
Fra dagens prisutdeling. Fra venstre 1. rekke: Ole Hartvig Bakke fra Skoglauget , Søren Bang-Acton, Elisabeth Schmidt, Ingeborg Anker-Rasch og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Bak: Simon Andersson og Tor Gunnar Bjøre. Andreas Granli var ikke til stede under utdelingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Godt kvalifiserte studenter

Masterstipendet er på 50.000,-  kroner til hver av de 6 kårede studentene. Stipendet deles ut til den beste halvdelen av kullet ved fullført mastergrad i skogfag. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. Forutsetningen for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid. 

Masterstipendene for 2015 gikk til: 

  • Elisabeth Schmidt 
  • Søren Bang-Acton
  • Simon Andersson
  • Ingeborg Anker-Rasch
  • Tor Gunnar Bjøre
  • Andreas Granli

Årets beste masteroppgave

I tillegg til disse masterstipendet, ble det også delt ut et stipend på ytterligere 50.000,- kroner til årets beste masteroppgave. For 2015 gikk dette stipendet til Elisabeth Schmidt fra Horten for oppgaven Klimatilpasninger i norske populasjoner av bøk.

Vinner av "Årets beste masteroppgave", Elisabeth Schmidt sammen med Ole Hartvig Bakke fra Skoglauget og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.
Vinner av "Årets beste masteroppgave", Elisabeth Schmidt sammen med Ole Hartvig Bakke fra Skoglauget og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: Landbruks- og matdepartementet