Historisk arkiv

Gylne måltidsøyeblikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har satt mat og måltider på sykehjem rundt om i landet på dagsorden og oppfordrer alle sykehjem til å delta i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk.

Den nasjonale fotokonkurransen "Gylne måltidsøyeblikk" skal bidra til økt oppmerksomhet om hva som serveres, hvordan maten presenteres samt gi matglede og matlyst. Målet er å redusere underernæring og gjøre måltidene til dagens høydepunkt for brukere og beboere på sykehjem og behandlingsinstitusjoner. 

Debatt om mat til hjelpetrengende eldre 

Med utgangspunkt i denne konkurransen og filmselskapet Cynergi AS dokumentarfilm "Måltidets mulighet" debatteres mat for hjelpetrengende eldre rundt om i hele landet. Fylkesmannsembetene har vært vertskap for en rekke arrangementer hvor filmen har vært vist. 

Kommunikasjonen må bli bedre 

I sin doktorgrad "Food in institutions" undersøker stipendiat Kjersti Berge Evensen ved Universitetet i Stavanger i hvilken grad helsepersonell og ansatte på kjøkken samarbeider og kommuniserer. 

Konklusjonene fra hennes første intervjurunder er at sykepleierne og andre som har tettest kontakt med pasientene får lite informasjon om maten som skal serveres og hvem som gjør hva på kjøkkenet. Sykepleierne i sin tur tar sjelden kontakt med kjøkkenet, slik at informasjon fra dem om pasientenes behov og ønsker når i liten grad frem til kjøkkenet. 

– Samarbeidet og kommunikasjonen synes å være bedre mellom sentralkjøkken og avdelingskjøkken når kjøkkenet ligger på institusjonen, forteller Kjersti Berge Evensen.

Like fullt er det mange sykepleiere som tar egne initiativ for å tilpasse måltidene til pasientenes ønsker, uten at dette samkjøres med sentralkjøkkenet. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og brukere på Fagerborghjemmet i samtale om den gode hverdagsmaten. Foto: Landbruks- og matdepartementet