Historisk arkiv

Forskriftsendring - tollnedsettelser for landbruksvarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT). Forskriftsendringen innebærer at det gis en ny midlertidig hjemmel i FAT § 16 annet ledd for å innvilge tollnedsettelse ved import av befruktede egg av saktevoksende kalkunraser innenfor varenummer 04.07.1900 til utklekking av slaktedyr i økologisk produksjon.

Endringen trer i kraft 1. mai 2016 og varer i fire år. Ordningen er ment som en starthjelp til næringen for å bidra til å utvikle markedet for økologisk kalkunkjøtt til et nivå som kan gjøre det økonomisk mulig å drive med oppformering av sakte­voksende kalkunraser nasjonalt.