Historisk arkiv

Nordmenn flest stoler på at maten de spiser er trygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En fersk holdningsundersøkelse, som ble lagt frem på Forskningsrådets konferanse om trygg mat i dag, viser at forbrukere har høy grad av tillit til at maten de spiser ikke vil gjøre dem syke. Den viser også at de som er redde ofte har mer frykt for stoffer som er klassifisert som ufarlige, enn for stoffer og substanser som kan gi alvorlig sykdom og skade.

Bare fire prosent av de som deltok i undersøkelsen IPSOS Marketing nylig har gjort på oppdrag fra Forskningsrådet var litt eller veldig bekymret for om de kunne bli syke av mat. Det er et godt tall for matprodusenter, -importører, helsemyndigheter og andre som har ansvar for å sikre forbrukerne trygg mat.

Familie spiser middag.
En fersk holdningsundersøkelse viser at forbrukere har høy grad av tillit til at maten de spiser ikke vil gjøre dem syke. Foto: Colourbox