Historisk arkiv

Norge bidrar til Plantetraktatens fond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norge utbetaler i disse dager nærmere 800 000 kroner til Den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling. Dette tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvarer og plantemateriale omsatt i jordbruket i Norge i 2015. Bidraget er et årlig håndslag fra norsk jordbruk til bønder i utviklingsland som bevarer plantemangfold.

– Genressurser er basisen for all matproduksjon, og det er viktig å ta vare på det genetiske mangfoldet både i genbanker og i bondens åker. Gjennom Svalbard Globale frøhvelv tilbyr Norge sikkerhetslagring av frø fra all verdens genbanker. I tillegg støtter Norge aktivt Den internasjonale plantetraktaten og gir årlig et bidrag til Fondet for fordelsdeling, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.  

I fjor høst deltok Blåfjelldal da representanter fra Quechua-folket i Peru deponerte potetfrø i Svalbard Globale frøhvelv.  Lokalsamfunn fra Quechua-folket har vært mottakerne av midler fra Fondet for fordelsdeling. Gjennom dette prosjektet fikk de brakt tilbake virusfrie sorter fra den internasjonale potetgenbanken som de hadde sluttet å dyrke, men som på grunn av klimaendringer nå gir bedre avlinger. 

Delegasjonen fra Peru og Costa Rica sammen med statssekretær Blåfjelldal og administrerende direktør ved Global Crop Diversity Trust, Åslaug Haga.
I fjor høst deltok Blåfjelldal da representanter fra Quechua-folket i Peru deponerte potetfrø i Svalbard Globale frøhvelv. Her er delegasjonen fra Peru og Costa Rica sammen med statssekretær Blåfjelldal og administrerende direktør ved Global Crop Diversity Trust, Åslaug Haga. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bønders bidrag

Bønder i utviklingsland har en særskilt viktig rolle fordi det største plantegenetiske mangfoldet av kulturplanter som potet, bygg og hvete finnes i deres åkre. Det er et internasjonalt ansvar å anerkjenne bønders bidrag til den genetiske rikdommen og det er viktig at verden støtter opp om å sikre at dette mangfoldet kan gjøres tilgjengelig også for framtidens bønder og foredlere.  

Internasjonalt system

Den internasjonale plantetraktaten har opprettet et internasjonalt system for tilgang til genressurser fra de viktigste matplantene. Fondet for fordelsdeling er betalingsmekanismen for rettferdig deling av godene som blir til ved kommersialisering av genressursene. Fondet fordeler midler til prosjekter og tiltak som sikrer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser blant bønder i utviklingsland.