Historisk arkiv

Ny direktør i NordGen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Nordisk ministerråd har ansatt Lise Lykke Steffensen som ny direktør for NordGen (Nordisk Genressurssenter). Hun tiltrer 15. september og overtar etter Arni Bragason som slutter etter nesten seks år i stillingen.

NordGen er en institusjon under Nordisk ministerråd og har hovedkontor i Alnarp, Malmø, se også www.nordgen.org

NordGen er en viktig samarbeidspartner for Landbruks- og matdepartementet i driften av Svalbard Globale frøhvelv på Svalbard.

Lise Lykke Steffensen er 49 år og utdannet sivilagronom fra Kongelig Veterinær- og Landbrugsuniversitet i Danmark. I tillegg har hun lederutdannelse fra Syddansk Universitet. Lise Lykke Steffensen har flere års erfaring fra nordisk arbeid, blant annet som rådgiver innen jord- og skogbruk i Nordisk ministerråd.

Arni Bragason begynner som direktør i Soil Conservation Service på Island.