Historisk arkiv

Måltidsglede for eldre skaper engasjement

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

På Kløfta bo- og aktivitetssenter har de små boenheter, hyggelige spiserom og god tid til måltidene. De arrangerer fester som samler både beboere, pårørende og andre brukere av senteret og tar kaffen ute på bål når været tillater. Slike aktiviteter skaper trivsel i hverdagen, noe som er viktig for skape matglede og matlyst hos de eldre. Statsråd Jon Georg Dale mener at dette opplagt bidrar til god helse hos beboere og arbeidsglede hos de ansatte.

Betydningen av spisefellesskap og mulighet for at både pårørende og beboere får formidlet hva de liker og hvordan de ønsker maten servert, er noen av de tema som berøres i årets Gylne Måltidsøyeblikk konkurranse. Konkurransen arrangeres i samarbeid med Forbrukerrådet som er spesielt opptatt av hensynet til brukeren og brukermedvirkning. Alle landets alders- og sykehjem inviteres til å delta og skal ha fått lenke til konkurransen tilsendt. Nærmere 120 alders- og sykehjem har allerede meldt seg på. Dette viser at dette er et tema som skaper engasjement og er viktig for mange. Frist for påmelding er 20. mai og den nasjonale vinneren vil bli kåret i september. 

– Gjennom denne konkurransen ønsker vi å skape engasjement og styrke matomsorgen til eldre på institusjon, og jeg oppfordrer alle landets alders- og sykehjem til å melde seg på i konkurransen, sier statsråd Dale. 

På Hellen kafe er det stor aktivitet. I tillegg til bingo, sang og hyggelig samvær, serveres det middag til beboere, pårørende og andre brukere av senteret hver dag. Her kan de eldre nyte et godt måltid en kopp kaffe i hyggelig fellesskap.
På Hellen kafe er det stor aktivitet. I tillegg til bingo, sang og hyggelig samvær, serveres det middag til beboere, pårørende og andre brukere av senteret hver dag. Her kan de eldre nyte et godt måltid en kopp kaffe i hyggelig fellesskap. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Frist for å delta i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk 2016 er 20. mai.