Historisk arkiv

Grønt reiseliv - bygdeturisme i Troms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reiselivet seiler opp som en viktig næring for by og bygd i nord. I Troms var det en økning på 17 prosent i antall overnattinger fra januar 2015 til januar 2016. Siden starten av prosjektet i 2012 har det vært en formidabel vekst og interesse for reiselivet i Nord-Norge. De siste 4 årene har prosjektet "Grønt reiseliv – bygdeturisme" i Troms, hatt som mål å få det grønne reiselivet med på denne veksten.

Prosjekt Grønt reiseliv – bygdeturisme i Troms har vært et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge/Troms.

Logo: Grønt reiseliv fabelgeit