Historisk arkiv

Proposisjon om ny reindriftsavtale behandlet i statsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag godkjent Landbruks- og matdepartementets tilrådning til proposisjon om Reindriftsavtalen 2016/2017 og oversendt proposisjonen til Stortinget for behandling.

Proposisjonen redegjør for forhandlingsprosessen og forhandlingsresultatet. I tillegg gir proposisjonen en grundig gjennomgang av den økonomiske situasjonen i næringen og en gjennomgang av sentrale politikkområder på reindriftsområdet.  

Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2016/2017 ble innledet 7. januar 2016. Partene kom i avsluttende forhandlingsmøte den 16. februar 2016 til enighet om ny avtale. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 31. juni 2017. Rammen for den nye avtalen er på 114,5 mill. kroner. Dette er en økning på 1,5 mill. kroner sammenlignet med inneværende avtale. Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2016/2017 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.