Historisk arkiv

Tiltak for å hindre utbrudd av fugleinfluensa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag 25.11.2016 fastsatt forskrift med midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Utbruddet av fugleinfluensa utvikler seg i våre naboland. Veterinærinstituttet har derfor høynet risikonivået fra "svært lavt" til "lavt".

I fylkene sør for Trøndelag skal fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap holdes slik at kontakt med potensielt smittefarlige ville fugler ikke oppstår. I tillegg er det forbud mot dyreansamlinger, som f.eks. fugleutstillinger.

Vi minner om at det i hele landet også er: