Historisk arkiv

Fjerner toll ved hesteimport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tollen på levende hester som blir importert til Norge skal fjernes. Det er et resultat av at Norge og EU-kommisjonen ble enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer onsdag 5. april.

– Eg er svært glad me kan seie at målet med å fjerne toll ved hesteimport endeleg er nådd. Dette er ein urimelig toll, som har skapa mykje irritasjon i næringa og sporten. Når denne nå fell bort, vil det vere ein stimulans til hestenæringa i Noreg, sier politisk rådgiver Margrete Dysjaland i Landbruks- og matdepartementet.   

EØS-avtalen sikrer Norge markedsadgang til EU på viktige områder. I dag følger en toll på 5.000 kroner per hest som importeres til Norge. Denne tollen skal nå fjernes. Tilsvarende vil Norge få tollfrihet inn til EU ved eksport av hester. Avtalen skal nå til godkjenning i Stortinget og EUs råd/Europaparlamentet. Det er ikke avklart når avtalen trer i kraft. 

Fra venstre: Kari Hustad (Norsk Hestesenter), Svein Morten Buer (generalsekretær i DNT), Knut Weum (styreleder i DNT), Margrete Dysjaland (politisk rådgiver i Landbruks- og Matdepartementet), Faks Mollyn, Espen A Schem (formann i Trenerforeningen), Sigurd-Arman Haugen (styreleder i Norsk Jockeyklub) og Ellen Damhaug Scheel (generalsekretær i Norsk Rytterforening). Foto: Trav og Galopp-Nytt, Line Bjølgerud.