Historisk arkiv

Nye norske potetsorter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nå kommer snart to nye potetsorter på markedet, som har fått navn etter de kjente norske polarheltene Nansen og Hassel. I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at nye sorter gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere.

Graminor har utviklet matpotetene Nansen og Hassel. Sortene blir testet for salg i år, og Graminor regner med at Nansen og Hassel vil være på markedet for fullt i 2018.  

I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at nye sorter gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere.
I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at nye sorter gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere. Foto: Colourbox.

Kan bruke 12 år på å utvikle ny potet

Hvert år utvikler Graminor nye potetsorter og selve utviklingen kan ta så mye som ti til tolv år. For å utvikle nye potetsorter må man lage rene hannplanter og hunnplanter. Fra hannplantene blir pollen høstet. Deretter strykes pollen på hunnplantene. Kryssinger foregår i et kryssingstelt inne i et veksthus. 

1 av 30.000 frø blir kanskje en ny sort

Når potetblomsten begynner å vokse, dannes små grønne bær som inneholder frø. Frøene blir sådd i hver sin potte. Deretter starter utvelgelsesprosessene, og det blir gjort visuell seleksjon de tre første årene. De fire følgende årene blir plantene testet på kvalitet og kvantitet. Deretter skal sortene gjennom verdiprøver og ulike tester. Av 30 000 frø blir kanskje én av dem en ny sort.