Historisk arkiv

Fra søppel til forbrukernes middagstallerken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Hvert år klekkes fire millioner høner til eggproduksjon i Norge. Ved å ta i bruk mobile slakterier kan en større del av disse bli slaktet og solgt som mat. Ytterøykylling AS i samarbeid med SINTEF og flere andre aktører skal utvikle et fleksibelt konsept (MobilSlakt) for slakting av fjørfe. Dette kan bidra til økt lønnsomhet og bedre ressursutnyttelse.

Et mobilt slakteri kan gi en rekke fordeler

  • økt bærekraftig matproduksjon fra norske ressurser
  • økt ressursutnyttelse - en større andel av utrangerte verpehøner kan benyttes som mat, matingredienser eller fôr
  • økt dyrevelferd ved å unngå potensielt stressende transport 

Prosjektet skal

  • utarbeide en konseptskisse for et lønnsomt mobilt slakteri som muliggjør økt utnyttelse av utrangerte verpehøns til mat, samt slakting fjørfe.
  • utvikle og dokumentere nye metoder for plukking og oppstalling av fjørfe for et mobilt slakteri med hensyn til effektivitet og dyrevelferd.
  • vurdere konsekvenser av ulike bedøvelsesmetoder til bruk i et mobilt slakeri og dens betydning for effektivitet og dyrevelferden. 

Prosjektet Helhetlig bioøkonomisk utnyttelse av fjørfe ved bruk av mobilt slakteri har prosjektperiode 2017-2019. Styrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) har innvilget 3,87 millioner kroner til prosjektet over Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL-JA). 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Høner
Ved å ta i bruk mobile slakterier kan en større del av hønene i eggproduksjon bli slaktet og solgt som mat. Foto: Colourbox