Historisk arkiv

Nils Vagstad er ny administrerende direktør i NIBIO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nils Vagstad (60) er av styret i NIBIO, tilsatt som ny administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

Styret mener at Vagstad har en allsidig og mangfoldig bakgrunn innen FoU-organisasjoner, både innen ledelse og organisasjonsutvikling. De siste 25 årene har han hatt ulike lederfunksjoner i ulike institutter. Vagstad har en omfattende bakgrunn innen strategisk og operativ fagledelse, nettverksbygging og markedsutvikling, nasjonalt og internasjonalt. Han har i tillegg en betydelig egen faglig aktivitet på mange ulike områder, i form av ordinært vitenskapelig arbeid, teknisk planlegging, faglige utredninger og analyser for myndigheter og organisasjoner, referee-arbeid samt utadrettet virksomhet i form av foredrag og forelesninger. I tillegg er han medlem i Bioteknologirådet og Nasjonalt råd for ernæring. Vagstad har vært konstituert i stillingen som administrerende direktør siden juni 2016, og tiltrer umiddelbart.

Nils Vagstad ny adm. direktør i NIBIO.
Nils Vagstad ny adm. direktør i NIBIO. Foto: NIBIO