Historisk arkiv

Nyheter

Ny produksjonsmetode for spekemat med mindre salt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Et nytt forskningsprosjekt hos Grilstad AS og samarbeidspartnere skal utvikle en ny, energieffektiv og bærekraftig produksjonsteknologi for spekemat med mindre salt.

Kjøling, tørking og klimatisering står for en vesentlig del av produksjonskostnadene for spekemat. En ny produksjonsmetode for salte-, tørke- og modningsprosess kan redusere både energiforbruket, matsvinnet, og saltinnholdet. Smart prosessteknologi kan gi nye saltreduserte produkter og redusere matsvinnet. For forbrukerne vil et vellykket prosjekt resultere i flere produkter i butikk, med redusert saltinnhold, noe som er et viktig bidrag til bedre folkehelse. 

Prosjektet skal:

  • energieffektivisere spekematproduksjonen ved å redusere energibruk og utnytte overskuddsvarme i fabrikken.
  • undersøke mulighetene for saltreduksjon i spekematprodukter ved hjelp av salterstattere, nye ingredienser og optimalisering av salteprosessen.
  • optimalisere tørke- og modningsprosesser for å ivareta en god produkt-kvalitet og utbytte ved å redusere salt i spekemat.
  • utvikle produkter med lavt saltinnhold og norsk smakprofil og kvalitetsstandard.

Prosjektet "Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat" hos Grilstad AS og samarbeidspartnere har prosjektperiode 2017-2020. Styrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) har innvilget 8,45 millioner kroner til prosjektet.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Fenalår.
En ny produksjonsmetode for salte-, tørke- og modningsprosess kan redusere både energiforbruket, matsvinnet, og saltinnholdet. Foto: Matmerk