Historisk arkiv

Souvas fra Arctic Rein og Vilt - Årets produkt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Souvas fra Arctic Rein og Vilt (ARV) ble under feiringen av Tråante 2017 den 6. februar kåret til årets reinkjøttprodukt.

–  Arctic Rein og Vilt har i over fleire år bidrege til den positive utviklinga som har vore i reinkjøtbransjen med omsyn til produktutvikling, produktpresentasjon, emballasje og kvalitet. Arctic Rein og Vilt er ein verdig vinnar og eg vonar prisen vil motivere og inspirere til fortsatt stor innsats innan vidareforedling og sal av reinkjøt, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Innovasjon Norge sin begrunnelse:

Produktet er tilgjengelig og anvendelig også for den moderne forbruker. Det er smaksrikt og komplekst i all sin enkelthet. Gamle samiske tradisjoner er ivaretatt og en matskatt er tilgjengeliggjort på en god måte. Produktpresentasjon og emballasje er tiltalende informativ. Produktet har vært å finne i salg i store deler av Norge i 2016. Produktet har gjennomgående høy kvalitet og har potensiale til å gjøre reinkjøttet enda mer brukt i både formelle og uformelle anledninger. 

Prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og NRL leder, Ellinor Jåma. 

Kriterier og utvelgelse

Utvelgelsen har foregått ved at Innovasjon Norges lokalmatansvarlige i reindriftsfylkene og noen utvalgte kokker har fått bruke sine nettverk i matverdenen for å bringe inn verdige kandidater. Følgende kriterier er lagt til grunn for å kåre en vinner blant 11 kandidater:

  • kvalitet
  • smak
  • tilgjengelighet
  • utseende