Historisk arkiv

Truede orkideer fra Myanmar til Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok i dag en samling med frøprøver av 230 truede orkidesorter fra Myanmars miljøvernminister Ohn Winn. Frøene skal bevares for fremtiden i Svalbard Globale frøhvelv.

Myanmar har samlet inn frø av sine truede orkidesorter for å sikre dem for framtiden. Under det norske kongeparets besøk i Myanmar i desember 2014, fikk Myanmar i gave en mulighet til å benytte frøhvelvet på Svalbard for langtidslagring av frø. Prosjektet arbeider med 400 av Myanmars ca 1000 stedegne sorter av orkideer. Nå i februar var 230 sorter klare for deponering. Myanmar er rik på en stor variasjon av orkideer som først og fremst er truet ved at regnskogen forsvinner som følge av klimaendringer og ulovlig avskoging.

- Svalbard Globale frøhvelv er særdeles viktig for å ivareta verdens matsikkerhet ved å tilby et sikkerhetslager for frø av matplanter. Når vi nå for første gang deponerer orkidefrø, viser det at frøhvelvet også kan bidra til å ta vare på biomangfoldet som frøene fra Myanmar representerer, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.   

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok frø fra Myanmars miljøvernminister Ohn Winn
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok frø fra Myanmars miljøvernminister Ohn Winn Foto: Landbruks- og matdepartementet

Trygg og sikker langtidslagring

Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til 4, 5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner. 

Myanmars miljøvernminister Ohn Winn med sin delegasjon under dagens møte.
Myanmars miljøvernminister Ohn Winn med sin delegasjon under dagens møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet
FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.