Forsida

Historisk arkiv

Ope møte om den nye jordbruksmeldinga

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Før jul la regjeringa fram ny Stortingsmelding om jordbrukspolitikken. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil utover vinteren og våren delta på fleire opne møter der denne Stortingsmeldinga blir debattert. Første møte var i Sogn og Fjordane tirsdag 24. januar. Der var det stort frammøte og frisk debatt.

Du kan sjå opptak på Nett-TV frå heile møtet her:

Nett-tv Ope møte om den nye jordbruksmeldinga

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Stort engasjement: Om lag 450 stk møtte fram for å debattere den nye Stortingsmeldinga om jordbrukspolitikken.
Stort engasjement: Om lag 450 stk møtte fram for å debattere den nye Stortingsmeldinga om jordbrukspolitikken. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Mange innspel: Panelet svarte på mange innlegg frå salen. F.v. Anders Felde, fylkesleiar Sogn og Fjordane Bondelag, Frøydis Haugen, fylkesleiar Hordaland Bondelag, Lars Petter Bartnes, leiar Norges Bondelag, og Jon Georg Dale, landbruks- og matminister. Lengst t.h. Bjarte Nordanger, som var møteleiar.
Mange innspel: Panelet svarte på mange innlegg frå salen. F.v. Anders Felde, fylkesleiar Sogn og Fjordane Bondelag, Frøydis Haugen, fylkesleiar Hordaland Bondelag, Lars Petter Bartnes, leiar Norges Bondelag, og Jon Georg Dale, landbruks- og matminister. Lengst t.h. Bjarte Nordanger, som var møteleiar. Foto: Landbruks- og matdepartementet