Historisk arkiv

Fleire opne møter om jordbruksmeldinga

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Melding til Stortinget nr. 11 Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon, vart lagt fram den 9. desember i fjor. Fram gjennom vinteren og våren vil landbruks- og matminister Jon Georg Dale delta på opne møter over heile landet der denne meldinga står på programmet.

Dale vil vere tilstades på møte

Tirsdag 24. januar kl 11.00. Thon Hotel Jølster, 
Jølster kommune, Sogn og Fjordane.
Mandag 30. januar kl 19.00. Stormøte Varhaug idrettshall. 
Hå kommune, Rogaland.
Tirsdag 7. februar kl 15.30. Arktisk Landbruksting, Scandic Havet.
Bodø kommune, Nordland.
Torsdag 9. februar kl 18.00.  Kulturbanken Kreti og Pleti, Jessheim.
Ullensaker kommune, Akershus.
Torsdag 9. mars kl. 17.00. Nord-Trøndelag.  
Inderøy kommunes kulturhus, Akset, Nord-Trøndelag
Fredag 21. april kl 10.00. Ørsta kulturhus, 
Ørsta kommune, Møre og Romsdal.

Kontakt for landbruks- og matministeren: Ståle Norang. tlf.: 414 38 011.