Historisk arkiv

Tettere dialog og samhandling mellom Norge og Kina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal og viseminister Zhang Taolin fra Kinas Ministry of Agriculture and Fisheries undertegnet i dag en Memorandum of Understanding mellom de to departementene. Målet er få til en tettere dialog og samhandling mellom Norge og Kina på landbruksområdet.

Under dagens møte fikk den kinesiske delegasjonen orienteringer om norsk landbrukspolitikk og om Mattilsynet og Veterinærinstituttets oppgaver og ansvarsområder.

Kina eksporterte i 2015 jordbruksprodukter til Norge for ca 1600 millioner kroner, mens Norge på sin side eksporterte jordbruksprodukter for 110 millioner kroner til Kina - i hovedsak tilberedte næringsmidler, huder og skinn og drikkevann. 

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal og viseminister Zhang Taolin fra Kinas Ministry of Agriculture and Fisheries undertegnet i dag en Memorandum of Understanding mellom de to departementene.
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal og viseminister Zhang Taolin fra Kinas Ministry of Agriculture and Fisheries undertegnet i dag en Memorandum of Understanding mellom de to departementene. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Norske jordbruksprodukter holder høy kvalitet knyttet til mattrygghet, dyrehelse og plantevernmidler. I kommende forhandlinger med Kina vil det fra norsk side være interessant å komme inn på det kinesiske markedet med bla meieriprodukter, genmateriale  og vegetabilske oljer i tillegg til de produktene vi allerede eksporterer. 

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal og viseminister Zhang Taolin fra Kinas Ministry of Agriculture.
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal og viseminister Zhang Taolin fra Kinas Ministry of Agriculture and Fisheries. Foto: Landbruks- og matdepartementet.