Historisk arkiv

Minst antibiotikaresistens blant norske dyr og mat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Ny europeisk rapport på antibiotikaresistens i bakterier fra mennesker, dyr og mat viser at Norge er i en unik situasjon. Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat er svært lav sammenlignet med andre land.

Det er sannsynligvis mange bakenforliggende årsaker til at vi i Norge har så lite resistens. Faktorer som geografisk plassering, topografi og klima, samt begrenset dyrepopulasjon og lite import kan ha betydning.

Jerseyku i Vestnes, Møre og Romsdal.
Jerseyku i Vestnes, Møre og Romsdal. Foto: Arnold Hoddevik/Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Norge har en lang historie for forebygging og systematisk bekjempelse av en rekke dyresykdommer. Det bidrar til at en svært god dyrehelse, og friske dyr trenger ikke antibiotika. Den årlige rapporten ble nylig publisert av det europeiske mattilsynet EFSA og det europeiske smittevernsenteret ECDC. Rapporten viser at land i sør og i øst har høyere forekomst av resistens enn landene i vest og i nord. En viktig årsak til den variasjonen er forskjeller i bruk av antibiotika. Antibiotika er regnet som den viktigste driver og årsak til resistensutvikling.