Historisk arkiv

Urbant og bynært landbruk er i vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Buskerud inviterer til en konferanse i Drammen om urbant og bynært landbruk onsdag 29. mars 2017. Målgruppene er alle som har interesse for urbant landbruk.

En bølge av grønne initiativ i og rundt byene våre registres verden over. Grunnen er trolig ønsker om større kunnskap og enkeltmenneskets glede over å dyrke mat selv. De praktiske og økonomiske fordelene ved kortreist og egenprodusert mat betyr også mye for stadig flere.

"Urbant landbruk" har blitt et begrep. Det dukker stadig opp prosjekter der folk i byene selv tar del i matproduksjonen, det være seg i grønne lunger, på grønne tak og i plantekasser. Høsten 2016 jobbet en studentgruppe fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) for å se på muligheter for urbant landbruk i Drammen. Byen blir stadig grønnere når andelslandbruk, dyrking på skoler og i barnehager brer om seg.

Urbant landbruk.
Urbant landbruk. Foto: Anita Panman/Fylkesmannen i Buskerud